Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja internet trgovine https://sveterotike.si/hr/

1. Uvodne odredbe

Ovi Opći uvjeti utvrđuju prava i obveze obvezujuće za SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj, Slovenija, matični broj:  3308219000, porezni broj: SI 68534817, PDV identifikacijski broj: SI 68534817, upisan u registar Prodavatelja Okružnog suda u Sloveniji kao individualni poduzetnik pod matičnim brojem 3308219000 (u daljnjem tekstu: ”Prodavatelj”), kao prodavatelja robe u vlastitoj internetskoj trgovini - https://sveterotike.si/hr/ i kupca, kada izvrši kupnju na internet trgovini .

Kontaktni podatci Prodavatelja:

- Kontakt podaci za mrežne kupce:
email: [email protected]

- Adresa za poslovnu i drugu komunikaciju:

email: [email protected]

adresa: SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj, Slovenija

 

Nadzorno tijelo:

- Hrvatsko nadzorno tijelo:

Državni inspektorat
SEKTOR ZA NADZOR TRGOVINE, USLUGA I ZAŠTITE POTROŠAČA
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

e-prijava: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

https://dirh.gov.hr/o-drzavnom-inspektoratu-9/ustrojstvo-77/6-sektor-za-nadzor-trgovine-usluga-i-zastite-potrosaca/1-sluzba-zastite-ekonomskih-interesa-potrosaca/168

 

- Slovensko nadzorno tijelo:

Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS),

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,

Tel.: 01 280 87 00 , E-mail:  [email protected]

 

1.1  Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na dan sklapanja pojedinačnog kupoprodajnog ugovora i čine njegov sastavni dio. U slučajevima kada Prodavatelj i kupac sklope pisani kupoprodajni ugovor u kojem se dogovore o uvjetima koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, odredbe takvog kupoprodajnog ugovora imaju prednost nad odredbama ovih Općih uvjeta. Tako dogovoreni uvjeti ne smiju biti u suprotnosti s drugim zakonskim propisima (npr. Skraćivanje roka za povrat robe, jamstveni rok itd.).

 

1.2. U ovim Općim uvjetima, „pomoćni ugovor“ predstavlja ugovor na temelju kojeg kupac dobiva robu ili usluge koje su povezane s predmetom kupoprodajnog ugovora, ako robu isporučuje ili uslugu obavlja Prodavatelj ili njezin podizvođač .

 

1.3. Nabavna cijena robe prikazana u bilo kojoj verziji ove internetske trgovine uvijek uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) u iznosu koji je utvrđen važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske i ne uključuje cijenu prijevoza robe ili drugih neobaveznih usluga. Sve zalihe vrijede do rasprodaje ili do isteka navedenog vremena ako su vremenski ograničene, osim ako nije drugačije određeno za pojedini proizvod. Ako prodavatelj pruži nekoliko popusta ili pogodnosti u vezi s odabranim proizvodima, oni se ne mogu primijeniti u kombinaciji (osim ako nije izričito navedeno drukčije), a kupac prilikom narudžbe odlučuje koji će popust ili pogodnost tražiti.

1.4. Prodavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni cijenu robe navedene u bilo kojoj verziji ove internetske trgovine na https://sveterotike.si/hr/. Promjena cijene robe se ne odnosi na pojedinačne kupoprodajne ugovore koji su već sklopljeni prije promjene cijene, a to vrijedi i u slučajevima kada roba još nije isporučena.

1.5. U slučaju da prodavatelj ne ispuni svoje obveze utvrđene mjerodavnim lokalnim zakonodavstvom, na razini Europske unije ili u ovim Općim uvjetima, kupac može svoja prava protiv njega ostvariti pred nadležnim sudom.

Registracija korisničkog računa:

1.6. Kupnju možete izvršiti na internetskoj trgovini kao anonimni posjetitelj ili registrirani korisnik naše internetske trgovine. Posjetitelj može registrirati novi korisnički račun tako da klikne na gumb „Registriraj novi račun“ na odgovarajućoj podstranici, unese potrebne podatke i klikne gumb „Registriraj se“  te klikne vezu u e-mailu za potvrdu da bi aktivirao račun. Za valjanu registraciju morate pročitati i prihvatiti ove Opće uvjete koje korisnik potvrđuje klikom na gumb „Registriraj novi račun“. 

1.7. Korisnik jamči Prodavatelju da su svi podaci koje je pružio u vezi s registracijom njegovog korisničkog računa točni, istiniti i ispravni te da neće koristiti mrežnu platformu kršeći ove Opće uvjete. Prodavatelj ne snosi odgovornost u vezi sa zlouporabom osobnih podataka ako su oni rezultat pogreške ili sigurnosnog nedostatka od strane korisnika.

1.8. Ako posjetitelj pruži Prodavatelju netočne, neistinite i neispravne podatke prilikom registracije korisničkog računa ili ako Prodavatelj ima opravdane razloge da vjeruje da su podaci netočni, neistiniti ili neispravni, Prodavatelj ima pravo ukinuti sve registrirane korisničke račune takvog korisnika.

1.9. Ako registrirani korisnik želi kasnije promijeniti svoje podatke, to može učiniti tako da ispravke unese sam na odgovarajuću podstranicu korisničkog računa. U vezi s gore navedenim, Prodavatelja je moguće kontaktirati i putem e-maila [email protected].

1.10. Svaki je korisnik jedini odgovoran za sve aktivnosti na svom korisničkom računu i u vezi s njim te je dužan zaštititi svoje korisničko ime i lozinku od neovlaštene upotrebe. U slučaju neopravdane upotrebe korisničkog računa i/ili lozinke ili zbog sumnje da je netko njegovim korisničkim računom počinio kazneno djelo ili na drugi način nanio štetu Prodavatelju ili trećoj strani, registrirani korisnik dužan je odmah obavijestiti Prodavatelja putem [email protected].

1.11. Nadležni sud može naložiti Prodavatelju da zaustavi ili spriječi kršenje koje je počinio korisnik na internetskoj platformi ili ukloni ili uskrati nelegalni sadržaj u svrhu otkrivanja i sprečavanja kaznenih djela, zaštite privatnosti, zaštite povjerljivih podataka i poslovne tajne . Takav prijedlog u javnom interesu mogu podnijeti sudu nadležna upravna tijela u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, a Prodavatelj će u svim takvim slučajevima, ako to nije u suprotnosti s nalogom ili važećim propisima, obavijestiti korisnika putem e-maila.

1.12. Registrirani korisnici također mogu biti članovi Programa vjernosti, pod uvjetom da su prilikom registracije korisničkog računa pročitali i prihvatili Opće uvjete Programa vjernosti, što korisnik potvrđuje označavanjem odgovarajućeg okvira.

1.13 Uvjeti Programa vjernosti regulirani su Općim uvjetima Programa vjernosti.


2. Sklapanje ugovora o prodaji na daljinu

 

2.1. Korisnik vrši kupnju na internetskoj trgovini, koristeći vlastita sredstva komunikacije, vršenjem sljedećih koraka:

 • navigacijom do internetske trgovine putem preglednika kojeg je korisnik otvorio na vlastitom uređaju;
 • pretraživanjem i pregledavanjem proizvoda u ponudi internetske trgovine klikom na simbolične slike proizvoda ili kretanjem po izborniku (simbol tri vodoravne crte u gornjem desnom kutu internetske trgovine) i odabirom kategorija proizvoda s padajućeg izbornika;
 • pregledavanjem pojedinog proizvoda klikom na simboličku sliku proizvoda i odabirom količine za kupnju klikom na odgovarajuće pakiranje;
 • dodavanjem odabranog paketa ili proizvoda u košaricu klikom na gumb „Dodaj u košaricu“ i prelazak na kraj kupnje ;
 • Prije dovršetka kupnje, na podstranici košarice pregledavaju se proizvodi u košarici, njihove količine, cijene i popusti te svi darovi koji korisniku pripadaju ako izvrši kupnju. U ovom koraku se može mijenjati količina pojedinih proizvoda u košarici unošenjem količine u odgovarajuće polje za unos ili uklanjanjem pojedinog proizvoda promjenom količine u „0“. U istom koraku dostupan je i pregled ukupne cijene, uključujući PDV i troškove dostave (”Ukupno za plaćanje”) te pregled i odabir načina plaćanja (Paypal, plaćanje bankovnom karticom).
 • Da bi dovršio kupnju, korisnik mora na lijevoj strani podstranice košarice unijeti potrebne podatke za izvršenje narudžbe (ime, prezime/naziv, ime na zvonu/naziv, e-mail za dostavu, poštanski broj i mjesto , država ili regija, telefonski broj za obavijesti o narudžbi, dodatne upute za dostavu), odabrati način plaćanja (Paypal, plaćanje bankovnom karticom) i ako se slaže sa svim odredbama ovih Općih uvjeta i želi izvršiti kupnju, kliknuti na gumb „Pošalji narudžbu“, čime izvršava narudžbu;
 • Klikom na gumb ”Pošalji narudžbu” prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora za odabrane proizvode od strane kupca prosljeđuje se Prodavatelju (u daljnjem tekstu: „narudžba“).

2.2. Nakon slanja narudžbe kupac će na svoj e-mail primiti obavijest o primitku narudžbe u elektroničkom sustavu Prodavatelja (u daljnjem tekstu: „prihvaćanje narudžbe“). Ako je potrebno, kupac će na svoj e-mail dobiti i sve ostale podatke vezane uz narudžbu.

2.4. Prihvaćanje narudžbe također će sadržavati podatke o nazivima i specifikacijama proizvoda koji su predmet kupoprodajnog ugovora, podatke o cijeni proizvoda i / ili naručenih usluga, podatke o predviđenom roku isporuke, adresi i uvjetima isporuke , cijeni i odabranom načinu isporuke robe, podatke o Prodavatelju (naziv, sjedište, matični broj, porezni broj itd.) ili druge potrebne podatke.

2.5.     Kupoprodajni ugovor za kupnju robe na daljinu zaključuje se u trenutku kada kupac izvrši narudžbu, a Prodavatelj na e-mail adresu kupca pošalje potvrdu o prihvaćanju narudžbe.

2.6.     Pregled obveznih podataka koje Prodavatelj daje kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji na daljinu:

a)        kao pružatelj usluga informacijskog društva:

• Prodavatelj omogućuje lak, izravan i jednostavan pristup podacima o svojem društvu i sjedištu, valjanoj e-mail adresi za brzu i učinkovitu komunikaciju, kao i svom matičnom broju, podacima o upisu u registar s naznakom registra i brojem unosa te poreznom broju, činjenici da je Prodavatelj dužan platiti porez na dodanu vrijednost, kao i o jezicima na kojima je omogućeno sklapanja ugovora o kupnji. Navedeni podatci nalaze se na dnu stranice internetske trgovine ili na početku ovih Općih uvjeta. Na dan stupanja na snagu ovih Općih uvjeta Prodavatelj ne treba posebne dozvole za obavljanje svoje djelatnosti, ne bavi se reguliranom profesijom te nije član nikakve komore,

b)           obvezne informacije koje Prodavatelj pruža korisnicima prije kupnje proizvoda na daljinu:

• glavna obilježja robe ili usluga u mjeri koja je prikladna s obzirom na proizvod te medij koji se koristi za prijenos obavijesti (uključujući bilo koje postprodajne usluge): uvijek se prikazuju u pisanom i grafičkom obliku s opisom svakog dotičnog proizvoda, pri čemu su sve slike proizvoda simbolične,

• podaci o Prodavatelju, sjedištu Prodavatelja i telefonski broj Prodavatelja, ako su dostupni: navedeni su na početku ovih Općih uvjeta ili na dnu internetske trgovine,

• podaci o konačnoj cijeni proizvoda ili usluga, uključujući poreze, ili načinu izračuna cijene, ako se zbog prirode proizvoda ili usluge ne mogu unaprijed izračunati: navedeni su pored pojedinačnog opisa predmetnog proizvoda i na podstranici košare kojoj korisnik može pristupiti klikom na „Dodaj u košaricu“ gdje je način izračuna cijene ili valjanost ovih podataka detaljnije definiran u poglavlju „Cijene proizvoda“ ovih Općih uvjeta,

• mogući dodatni troškovi prijevoza, dostave ili otpreme ili upozorenje da takvi troškovi mogu nastati ako se ne mogu izračunati unaprijed: navedeni su na podstranici košarice kojoj korisnik može pristupiti klikom na gumb „Dodaj u košaricu“,a ti su podaci navedeni u odjeljku „Isporuka i uvjeti plaćanja“ ovih Općih uvjeta,

• uvjeti plaćanja isporuke i izvršenja usluge, rok za isporuku proizvoda ili obavljanje usluge: navedeni su na podstranici košarice kojoj korisnik pristupa klikom na gumb „Dodaj u košaricu“, ili u poglavljima „Isporuka i uvjeti plaćanja“" ovih Općih uvjeta,

• žalbeni postupak na Prodavatelja: navedeni su u poglavlju „Utvrđivanje materijalnih nedostataka i prigovori“ ovih Općih uvjeta,

• podaci o odgovornosti za materijalne pogreške: navedeni su u odjeljku „Utvrđivanje materijalnih nedostataka i prigovori“ ovih Općih uvjeta,

• mogućnosti i uvjeti usluga nakon prodaje i dobrovoljno jamstvo / trajanje ugovora, gdje je to primjenjivo, i uvjeti za odustajanje od ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili ugovora s automatskom obnovom / funkcionalnošću, uključujući primjenjive mjere za tehničku zaštitu digitalnog sadržaja / kompatibilnost digitalnog sadržaja s hardverom i softverom s kojima je Prodavatelj upoznat ili bi trebao biti upoznat: oni se ne pružaju posebno potrošaču, jer nisu relevantni za proizvode ili aktivnosti internetske trgovine,

 

c)            ostale informacije koje Prodavatelj pruža potrošačima prije kupnje u vezi sa:

 

• adresom na kojoj Prodavatelj stvarno obavlja svoje djelatnosti, brojevima telefona, brojevima faksa i e-mailom Prodavatelja, ako je dostupan, i, prema potrebi, nazivom i sjedištem Prodavatelja u čije ime djeluje i na koju potrošač se može žaliti: navedeni na dnu internetske trgovine ili na početku ovih Općih uvjeta,

• uvjetima, rokovima i postupcima za ostvarivanje prava na odustajanje od ugovora: navedeni su u poglavlju „Odustajanje od ugovora“ ovih Općih uvjeta,

• naznakama da klijent snosi troškove vraćanja robe u slučaju odustajanja od ugovora, ako je potrebno: navedeni su u poglavlju „Povratak proizvoda u slučaju odustajanja od ugovora“ ovih Općih uvjeta,

• troškovima povrata robe ako se zbog njihove prirode ne mogu vratiti poštom u slučaju ugovora na daljinu: navedeni su u poglavlju „Povratak proizvoda u slučaju odustajanja od ugovora“ ovih Općih uvjeta ,

• troškovima koje klijent mora platiti Prodavatelju ako odustane od ugovora nakon podnošenja zahtjeva: navedeni su u poglavlju "„Povratak proizvoda u slučaju odustajanja od ugovora“  ovih Općih uvjeta,

• nepostojanjem prava na odustajanje od ugovora ako klijent nema pravo odustati ili, ako je potrebno, okolnostima u kojima klijent gubi pravo na odustajanje od ugovora: navedeni su u poglavlju „Odustajanje od ugovora“ ovih Općih uvjeta,

• mogućnostima izvansudskog rješavanja sporova i drugim pravnim lijekovima primjenjivih na Prodavatelja i njihovoj dostupnosti: navedeni su u poglavlju „Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova“ ovih Općih uvjeta,

• adresom sjedišta Prodavatelja, ako se razlikuje od navedene adrese i, ako je potrebno, adresom Prodavatelja u čije ime djeluje i na čije ime klijent može uputiti žalbu / troškove, koji su vezani s uporabom sredstava komunikacije, ako se razlikuju od osnovne tarife / postojanje kodeksa ponašanja i pristup bilo kojim kodeksima ponašanja / minimalno trajanje obveza klijenta prema ugovoru / postojanje depozita ili drugih financijskih jamstava i srodnih uvjeta koje klijent mora platiti ili osigurati na zahtjev Prodavatelja: nisu posebno dostavljeni korisniku, jer nisu relevantni za proizvode ili aktivnosti internetske trgovine.


3. Prava i obveze prodavatelja

3.1. Prodavatelj se obvezuje da će:

a) kupcu po primitku uplate isporučiti kupljenu robu u dogovorenoj količini i vremenu, pri čemu roba neće odstupati od dogovorene kvalitete,

b) isporučena roba biti u skladu sa svim važećim propisima,

c) odmah nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora (npr. e-mailom) ili najkasnije zajedno s isporukom robe kupcu na trajnom mediju navesti one Opće uvjete koji su vrijedili u trenutku izvršenja narudžbe od strane kupca i predstavljaju valjani kupoprodajni ugovor između kupca i Prodavatelja u vezi s kupljenim proizvodima. Navedeni Opću uvjeti sadrže sve podatke iz točke 2.6. u vezi s obrascem za odustajanje od ugovora,

d) kupcu, najkasnije zajedno s robom, predati (u pisanom ili elektroničkom obliku) sve dokumente potrebne za prihvat i upotrebu robe i ostale dokumente propisane važećim zakonodavstvom (upute na hrvatskom jeziku, jamstveni list, otpremnicu itd.).

3.2. Prodavatelj ima pravo primiti kupoprodajnu cijenu za isporučenu robu u za to određenom roku.

3.3. Ako prodavatelj ne može isporučiti proizvode ili usluge kupcu u roku ili po cijeni navedenoj u internetskoj trgovini ili utvrđenoj u skladu s ovim Općim uvjetima zbog prodaje zaliha ili nedostupnosti robe, prodavatelj će ponuditi kupcu zamjenu ili otkazati kupčevu narudžbu, o čemu će kupac biti obaviješten e-mailom. U takvim slučajevima kupac može otkazati narudžbu na način da o tome obavijesti prodavatelju e-mailom. Ako kupac otkaže narudžbu Prodavatelj će vratiti kupcu plaćeni iznos ili dio iznosa najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o otkazivanju narudžbe, osim ako se stranke drugačije ne dogovore.

 

3.4 Pokušali smo što točnije prikazati boje proizvoda na fotografijama objavljenim na našoj web stranici, ali one se mogu razlikovati od boja stvarnih proizvoda zbog postavki vašeg zaslona, što također može utjecati na prikaz kontrasta, svjetlina, zasićenosti i ostale vizualne karakteristike robe. Postoje i drugi čimbenici (npr. svjetlina, upadno svjetlo i boje u neposrednom okruženju) koji također mogu utjecati na boju ili izgled robe.


4. Prava i obveze kupca

 

4.1. Klikom na gumb „Pošalji narudžbu“ kupac pristaje platiti prodavaču kupoprodajnu cijenu za naručenu robu u slučaju prihvata narudžbe od strane Prodavatelja.

 

4.2. Kupac je dužan:

a) preuzeti naručenu i isporučenu robu,

b) platiti prodavaču ugovorenu cijenu u dogovorenom roku, uključujući troškove isporuke,

c) potvrditi primitak robe na otpremnici svojim potpisom ili potpisom ovlaštene osobe.

4.3. Kupac ima pravo preuzeti kupljenu robu na dogovorenom mjestu i u dogovoreno vrijeme, pri čemu roba ne smije odstupati od dogovorene kvalitete i količine.


5. Isporuka i uvjeti plaćanja

5.1. Uobičajena dostupnost robe s procijenjenim vremenom i cijenom isporuke proizvoda navedena je u internetskoj trgovini pored svakog pojedinog proizvoda i može se razlikovati ovisno o unesenoj adresi za dostavu.

Unatoč stalnim naporima Prodavatelja da osigura da količine proizvoda objavljene u internetskoj trgovini predstavljaju stvarnu zalihu i da procijenjeni rokovi isporuke predstavljaju realna vremena isporuke, navedeni podaci samo su informativne prirode. Po primitku narudžbe, Prodavatelj će kupca obavijestiti e-mailom ili SMS-om o stvarnom vremenu isporuke, utoliko što će se ovo približno razlikovati od gore navedenog.

5.2.  Ako se prodavatelj i kupac ne dogovore drukčije, prodavatelj je dužan kupcu isporučiti proizvode odmah ili najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ako prodavatelj ne ispuni svoju obvezu u navedenom roku, bez odgađanja će o tome pisanim putem obavijestiti potrošača. U tom slučaju kupac od Prodavatelja može zatražiti da izvrši isporuku u dodatnom razumnom roku koji je sam odredio. Ako prodavatelj ne isporuči proizvod ni u ovom dodatnom razumnom roku, kupac može odustati od ugovora.

5.3. Prodavatelj ima pravo isporučiti robu kupcu prije navedenog roka isporuke, o čemu se dogovara s kupcem.

5.4.  Prodavatelj isporučuje proizvode uz pomoć ovlaštenih dostavnih službi. Ovlaštena dostavna služba dostavlja robu na adresu koju je kupac naveo kao mjesto isporuke prilikom narudžbe (tj. ispred kuće / stambene zgrade, ako joj se može pristupiti asfaltnom cestom, a parkiranje nije zabranjeno za dostavna vozila ). Kupac je dužan preuzeti robu na dogovorenom mjestu isporuke i u dogovoreno vrijeme isporuke, pri čemu se naknadno može uskladiti s ovlaštenom dostavnom službom koja će ga kontaktirati prije isporuke.

5.5. U ime kupca, robu može preuzeti i ovlaštena fizička ili pravna osoba koju je kupac imenovao u tu svrhu, pri čemu se preuzimanje od te osobe evidentira na otpremnici koju potpisuje ovlašteni primatelj.

5.6. U slučaju kada Prodavatelj ili njezina ovlaštena dostavna služba unatoč pokušajima (kada na primjer, kupac više puta nije kod kuće u dogovoreno vrijeme i na mjestu, kada je kupac unio pogrešnu adresu i ne odazove se pozivu na ispravak, kada kuća / stan nije dostupan objekt, itd.) ne isporuči robu kupcu, Prodavatelj može odustati od ugovora i vratiti kupcu sve primljene uplate u roku od 14 dana od odustajanja.

5.7. Po primitku kupac potpisuje otpremnicu i potvrđuje da je prihvat završen i da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja.

5.8. Po primitku, kupac ima pravo pregledati proizvode i ambalažu ima li znakova mogućih očiglednih oštećenja ili nedostataka. U slučaju da kupac otkrije znakove oštećenja ili nedostataka ili druge očite nedostatke robe i/ili nepotpunost pošiljke, zastupnik prodavatelja omogućit će kupcu da svoja saznanja navede na otpremnici ili odbije prihvatiti robu, pri čemu se gore navedeno ni na koji način ne miješa u prava kupca (npr. na tvrdnju o materijalnim nedostacima, na odustajanja od ugovora itd.) jer one proizlaze iz zakona koji uređuje zaštitu potrošača ili ovih Općih uvjeta.

5.9. Ako prodavatelj nije isporučio robu u roku navedenom u točki 5.2. ovih Općih uvjeta, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora, u kojem slučaju će prodavatelj vratiti kupci plaćenu cijenu ili njezin dio najkasnije 14 dana nakon primitka obavijesti o odustajanju od kupca, osim ako se stranke drukčije ne dogovore.

5.10.   Plaćanje kupljene robe na web trgovini može se izvršiti:

 

-          Plaćanje pouzećem

-          Plaćanje unaprijed

-          Plaćanje kreditnom karticom

 


6. Cijene proizvoda

 

6.1. Sve navedene cijene proizvoda vrijede u trenutku narudžbe i do objave novog cjenika ili pojedinačnog ažuriranja cijena proizvoda na internetskoj trgovini. Ponuda proizvoda u internetskoj trgovini vrijedi sve dok su proizvodi prodajnog programa na zalihi ili u ponudi. Posebne cjenovne ponude označene su u skladu s tim (vidi ispod).

6.2 Sve cijene na internetskoj trgovini su prodajne cijene proizvoda i kao takve su izražene u eurima i uključuju PDV. 

6.3. Cijene na internetskoj trgovini su prodajne cijene proizvoda koje ne uključuju troškove isporuke, a koji se prikazuju i uzimaju u obzir kada kupac odabere način isporuke na kraju kupnje kako je dalje navedeno u odjeljku „Isporuka i uvjeti plaćanja“ ovih Općih uvjeta.

 
6.4. Promotivne cijene, rasprodaje i ostale promotivne oznake:

Promotivne kodove, kodove za popuste i bonove može koristiti kupac koji u odgovarajućiepolje prilikom kupnje unese kod, kao što je detaljnije opisano u poglavlju „Sklapanje ugovora o prodaji na daljinu“.

Popusti i druge pogodnosti koji utječu na cijenu proizvoda i popusti na proizvode koji su posebno označeni se ne zbrajaju, kao što je navedeno u poglavlju „Posebne oznake proizvoda“.

Promotivni kodovi, kodovi za popuste i bonovi se dodaju popustu za svaki proizvod, ali na svaki se proizvod može primijeniti samo jedan takav kod ili bon.

Promotivni kodovi, kodovi za popuste i bonovi ne mogu se zamijeniti za gotovinu ili bilo koji drugi oblik pogodnosti Prodavatelja.

6.5. Posebne oznake proizvoda:

Besplatna poštarina: Prodavatelj će kupcu dostaviti odabrani proizvod besplatno. Proizvod će imati takvu oznaku najmanje 14 dana i najviše 2 mjeseca ili dok se zalihe ne potroše..

Promotivna cijena (ili prekrižena cijena): cijena označenog proizvoda smanjuje se za promotivni postotak. Proizvod će imati takvu oznaku najmanje 14 dana, a najviše 2 mjeseca ili dok se zalihe ne potroše.

Novo: proizvod koji još nije bio dostupan za kupnju prije postavljanja među ostale ponuđene proizvode internetske trgovine. Proizvod će imati takvu oznaku najmanje 14 dana, a najviše 2 mjeseca ili dok se zalihe ne potroše.

PREPORUČUJEMO: proizvode koje posebno izdvajamo na temelju vlastitog iskustva ili iz iskustva drugih. Proizvod će imati takvu oznaku najmanje 14 dana, a najviše 2 mjeseca ili dok se zalihe ne potroše.


7. Stjecanje vlasništva i prijenos rizika od oštećenja proizvoda

7.1.  Preuzimanjem proizvoda od strane kupca na dogovorenom mjestu vlasništvo nad proizvodima prelazi na kupca.

7.2.  Rizik od oštećenja proizvoda prelazi na kupca kada kupcu ili treća osobi koju je kupac ovlastio proizvodi budu predani u posjed od prodavatelja ili njegovog predstavnika ovlaštenog za isporuku robe.


8. Utvrđivanje materijalnih nedostataka i prigovori

8.1. Proizvod ima materijalni nedostatak ako:

 • ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji
 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila
 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora
 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju
 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara
 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj.

8.2 Kupac može se može pozivati na materijalni nedostatak nakon kupnje proizvoda s internetske trgovine ako, na primjer, kupljeni proizvod ne radi, ako nema svojstva koja bi trebao imati ili ako na drugi način nije u skladu s ponudom objavljenom na web mjestu.

8.3. Kada kupac utvrdi materijalni nedostatak proizvoda, sukladno Zakonu o obveznim odnosima od Prodavatelja može zatražiti:

 • uklanjanje nedostatka,
 • zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
 • razmjerno sniženje cijene,
 • raskid ugovora
 • popravljanje pretrpljene štete.

8.4. Kupac može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalnog nedostatka ako obavijesti Prodavatelja o nedostatku u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven.

8.5. Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke stvari nakon isteka dvije godine od prijelaza rizika na kupca.

8.6. Ako je predmet ugovora između Prodavatelja i kupca rabljena stvar, Prodavatelj nije odgovoran za materijalne nedostatke na robi koji se pojave nakon što je prošla godina dana od isporuke stvari.

8.7. Smatrat će se da je nedostatak na stvari postojao u vrijeme prijelaza rizika ako se otkrije u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca.

8.8. Kupac može obavijestiti prodavatelja o postojanju materijalnog nedostatka tako što će na:

- e-mail Prodavatelja:

- ili fizičku adresu Prodavatelja:

 • SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj, Slovenija,

poslati poruku u kojoj navodi koje je proizvode kupio od Prodavatelja, koji je materijalni nedostatak otkrio i kada, pri čemu se preporučuje da poruka sadrži i račun koji mu je izdala Prodavatelj u vezi s kupnjom predmetnog proizvoda ili druge dokaze da je proizvod kupljen od Prodavatelja (npr. e-mail koji sadrži potvrdu narudžbe). Preporučuje se da poruka također uključuje slikovni materijal, video zapis ili drugi materijal koji objašnjava navodni materijalni nedostatak. Ako je potrebno, Prodavatelj će od kupca zatražiti da mu omogući pregled proizvoda s navodnim materijalnim nedostatkom (npr. slanje ili primanje proizvoda na pregled, pri čemu troškove snosi Prodavatelj).

8.9. Obavijest o postojanju materijalnog nedostatka kupac također može osobno priopćiti Prodavatelju, u kojem slučaju će Prodavatelj izdati potvrdu o tome.

8.10. Kada Prodavatelj primi obavijest kupca o postojanju materijalnog nedostatka  i ako Prodavatelj potvrdi postojanje materijalnog nedostatka, Prodavatelj će udovoljiti  zahtjevu kupca (uklanjanje nedostatka, zamjena proizvoda, povratak razmjernog dijela kupoprodajne cijene, povrat plaćenog iznosa zbog raskida ugovora) u roku od 15 dana od primitka proizvoda za kojeg se utvrdilo da ima materijalni nedostatak. Ako bi Prodavatelju trebalo duže vrijeme za udovoljenje zahtjevu kupca (npr. duže vrijeme za popravak), prodavatelj će upozoriti kupca bez odgađanja i dogovoriti se s njim o daljnjim radnjama.

8.11. Čak i ako se Prodavatelj ne slaže s navodnim postojanjem materijalnog nedostatka, Prodavatelj će također odgovoriti kupcu u roku od 15 dana od zaprimanja obavijesti.

8.12.Ako kupac ne dobije odgovor od Prodavatelja na zahtjevom za utvrđenje materijalnog nedostatka stvari, može izvršiti prijavu na:

Državni inspektorat
SEKTOR ZA NADZOR TRGOVINE, USLUGA I ZAŠTITE POTROŠAČA
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

e-prijava: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

8.13. Prodavatelj ima uspostavljen sustav za rješavanje ostalih žalbi (prigovora) u vezi s proizvodima ili kupnjama putem internetske trgovine. U vezi s mogućom žalbom, vidjeti odredbe u članku 11.2. ovih Općih uvjeta.

8.15. Na ove Opće uvjete i na sve sporove između Prodavatelja i korisnika ili kupca primjenjuje se hrvatsko materijalno i procesno pravo.

8.16. Za sve odnose i za prava i obveze koji nisu regulirani ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima, važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini, i važećeg Zakona o zaštiti potrošača.


9. Zaštita osobnih podataka

Ovi Opći uvjeti ne reguliraju zaštitu osobnih podataka i upotrebu kolačića u vezi s internetskom kupnjom i ne nude podatke prema članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ali ovo je područje definirano Općim Podacima o zaštiti osobnih podataka koji su objavljeni na poveznici: https://sveterotike.si/hr/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka. 


10. Odustajanje od ugovora

10.1. Kad odustajanje od ugovora nije moguće:

Odustajanje nije moguće za vrste proizvoda ili ugovora koji su definirani u članku 86.  Zakona o zaštiti potrošača.

10.2. Kada je još uvijek moguće odustati od ugovora i kako to učiniti:

Bez obzira na napisano, u svim ostalim slučajevima kupnje proizvoda putem internetske trgovine, uvijek je moguće odustajanje od ugovora u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta ili Zakona o zaštiti potrošača.

Svaki kupac fizička osoba koji proizvod nabavi u svrhe izvan svoje profesionalne djelatnosti ima pravo u roku od 14 dana od primitka proizvoda obavijestiti Prodavatelja da odustaje od ugovora, odnosno narudžbe bez potrebe da navede razlog.

Navedeno razdoblje od 14 dana započinje predajom proizvoda kupcu u posjed (npr. Paket preuzima od dobavljača, ovlaštena osoba preuzima paket u njegovo ime itd.).

Kupac može obavijestiti Prodavatelja o svojoj želji da odustane od ugovora u propisanom roku slanjem ispunjenog obrasca predviđenog Zakonom o zaštiti potrošača koji je kupcu dostupan na ovoj poveznici, ili slanjem nedvosmislene izjave u kojoj se jasno navodi da odustaje od ugovora i predmetne narudžbe na:

- e-mail Prodavatelja:

- ili fizičku adresu Prodavatelja:

 • SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj, Slovenija.

10.3. Smatra se da je obavijest o odustajanju podnesena na vrijeme, ako ju je kupac poslao Prodavatelju u roku od 14 dana preuzimanja proizvoda u posjed. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, teret dokazivanja u vezi s ostvarivanjem prava na odustajanje od ugovora leži na kupcu.

10.4. Vraćanje primljenih proizvoda Prodavatelju u gore spomenutom roku za odustajanje također se smatra obaviješću o odustajanju od ugovora (u ovom slučaju nije potrebna posebna poruka ili obrazac, ali je potrebno da  pošiljka sadrži objašnjenje o razlogu odustajanja i podatcima nužnim za izvršenje povrata iznosa uplaćenog na ime kupoprodajne cijene).

10.5. U slučaju odustajanja od ugovora nakon proteka roka od 14 dana preuzimanja proizvoda u posjed, kupac mora vratiti primljene proizvode. Tada Kupac snosi trošak povrata proizvoda, koji se u slučaju otpreme naplaćuje prema cjeniku dostavne službe koju je kupac odabrao.

10.6. Povratak proizvoda u slučaju odustajanja od ugovora u skladu s člankom 10.5.:

U slučaju odustajanja od ugovora, kupac mora vratiti primljene proizvode.

Proizvodi se moraju vratiti Prodavatelju bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je kupac Prodavatelju poslao obavijestio o odluci da odustaje od ugovora.

Kupac to čini slanjem proizvoda:

- na fizičku adresu Prodavatelja:

 • SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj, Slovenija,

10.7. Kupac snosi trošak povrata proizvoda, koji se u slučaju otpreme naplaćuje prema cjeniku dostavne službe koju je kupac odabrao.

10.8. Troškove povrata robe koja se zbog svoje prirode ne može vratiti poštom snosi Prodavatelj.

10.9. Kupac mora vratiti proizvod Prodavatelju u neoštećenom stanju i u istoj količini u kojoj ga je kupio, osim ako je proizvod uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje kupca.

10.10. Kupac proizvoda ne smije ga koristiti prije odustajanja od ugovora. Kupac može pregledati i testirati proizvode u mjeri koja je nužno potrebna za utvrđivanje stvarnog stanja proizvoda. Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je do smanjenja došlo zbog ponašanja koje nije nužno za utvrđivanje prirode, svojstava i performansi proizvoda.

10.11. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti povrat proizvoda koji su testirani izvan opsega nužno potrebnog za utvrđivanje stvarnog stanja proizvoda (npr. sastavljanje namještaja) i ne vrši povrat plaćene cijene, bez obzira želi li kupac odustati od ugovora u vezi s takvim proizvodima u roku od 14 dana.

10.12. Povrat uplata kupcu u slučaju odustajanja od ugovora:

Ako se Prodavatelj utvrdi da kupac ima pravo odustati od ugovora, izvršit će povrat plaćenog iznosa, uključujući troškove dostave, osim dodatnih troškova dostave u slučajevima kada je kupac odabrao oblik isporuke koji nije najpristupačniji standardni oblik isporuke (npr. ekspresna dostava), što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora prema poglavlju "Odustajanje od ugovora" ovih Općih uvjeta.

U slučajevima kada Prodavatelj utvrdi da kupac nema pravo na odustanak od ugovora, obavijestit će kupca u roku od 5 dana od primitka obavijesti o odustajanju, a kupac ima pravo pokrenuti žalbeni postupak kakav je naveden u odjeljku „Utvrđivanje materijalnih nedostataka i prigovori“ ovih Općih uvjeta.

Prodavatelj vraća primljene uplate kupcu istim sredstvima plaćanja koja je kupac koristio na internetskoj trgovini (obično plaćanjem na transakcijski račun kupca), osim ako kupac izričito nije zatražio upotrebu drugog načina plaćanja, pri čemu kupac ne snosi nikakve dodatne troškove.

Po odustajanju od ugovora u kojem je korišten voucher, kod za popust ili promotivni kod, ovi se promotivni artikli smatraju kao da je na naručenom proizvodu postojao valjani popust u iznosu promotivnog artikla, a korišteni promotivni artikli se ne vraćaju kupcu. Kupcu se uvijek vraća samo stvarno plaćeni iznos kupnje. Po odustajanju od ugovora poklon bon se smatra sredstvom plaćanja i vraća se korisniku u obliku novog poklon bona, a uplaćeni iznos prenosi se ili se na drugi način vraća kupcu.

Ako kupac odluči odustati od ugovora za proizvode koji čine komplet, može zatražiti zamjenu za isti komplet ili povrat novca za cijeli komplet. Kupac može zamijeniti proizvod iz kompleta u slučaju materijalnog nedostatka ili oštećenja proizvoda, ali ne može zatražiti povrat za njega (povrat se vrši samo u kontekstu cijelog kompleta). U slučaju polaganja prava na jamstvo za proizvod primjenjuje se jamstveno razdoblje proizvođača.

U iznimnim slučajevima Prodavatelj može kupcu ponuditi i otkup proizvoda uz odgovarajuću naknadu koju Prodavatelj utvrđuje u zapisniku po povratu. Otkup proizvoda smanjene vrijednosti uzima se u obzir nakon potvrde kupca e-mailom. Kupac spomenuti otkup koristi isključivo prilikom narudžbe drugog proizvoda iste ili veće vrijednosti (kreditne) iz ponude proizvoda na internetskoj trgovini Prodavatelja.

Pravo na povrat kupoprodajne cijene u slučaju jamstvenog zahtjeva i materijalnih nedostataka je uređeno odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima.


11. Završne odredbe

11.1. Jamstva:

Proizvod ima jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Jamstvo je važeće uz pridržavanje uputa na jamstvenom listu te uz prilaganje računa pružatelja usluge unutar jamstvenog roka, koji je naveden na jamstvenom listu, odnosno računu. Ako nema informacije o jamstvu, proizvod nema jamstvo ili podaci o tome nisu poznati – u tom slučaju može korisnik/kupac kontaktirati pružatelja usluge s ciljem prikupljanja informacija.

Pri kupnji proizvoda za koje je obvezno izdavanje jamstva za besprijekoran rad robe ili prilikom kupnje proizvoda za koje proizvođač nudi dobrovoljno jamstvo, Prodavatelj će kupcu uvijek dostaviti jamstveni list i upute za montažu i/ili upotrebu proizvoda. Prodavatelj će također osigurati besplatno uklanjanje nedostataka na robi tijekom jamstvenog razdoblja, a najkasnije u roku od 45 dana, ako proizvodi ne rade besprijekorno ili ako nemaju svojstva navedena u  jamstvenom listu ili reklamnoj poruci.

Kupac može ostvariti jamstvo neposredno kod proizvođača ili u njegovom ovlaštenom servisu, koji je obvezan izvršiti popravak proizvoda u razumnom roku, a u suprotnom proizvod zamijeniti drugim, jednakovrijednim i besprijekornim proizvodom. Kupac također može ostvariti jamstvo kod pružatelja usluge, ali u tom slučaju vrijedi odredba iz prvog stavka.

Povrat proizvoda na temelju jamstva vrši se u skladu s uvjetima koje proizvođač navede na jamstvenom listu. Kupac povratom proizvoda na temelju jamstva ne snosi troškove povrata. Jamstveni list za namještaj nalazi se u svakom paketu gdje je potreban.

11.2. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

Kao Kupac imate pravo podnijeti pisani prigovor Prodavatelju i to koristeći se sljedećim kontaktnim podacima:

 • Na e-mail: [email protected];
 • Putem pošte na adresu: SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj, Slovenija.

Bez odgađanja ćemo Vam potvrditi primitak Vašeg prigovora.

Na Vaš ćemo prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora i u tom ćemo se odgovoru jasno izjasniti smatramo li Vaš prigovor osnovanim ili ne.

Sporove vezane uz Vašu online kupnju moguće je usmjeriti i na Platformu za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforme za ORS) koja je dostupna na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR. Ako se Vi kao Kupac i mi, Prodavatelj, kao trgovac tako dogovorimo putem navedene platforme, eventualni spor može biti proslijeđen na rješavanje odgovarajućem tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

11.3. Naknada štete:

Potraživanja naknade štete od strane Kupca u vezi s kupljenom robom su isključena, osim ako se temelje na namjeri, krajnjoj nepažnji ili ako je Prodavatelj odgovoran u skladu s odredbama koje se odnose na odgovornost za proizvode iz Zakona o obveznim odnosima (Mjerodavno pravo), ili je odgovoran za kažnjivo postupanje koje je rezultiralo gubitkom života, osobnom ozljedom ili oštećenjem zdravlja. U svim slučajevima zahtjevi za naknadu štete ograničeni su na tipičnu predvidljivu štetu.

U slučaju da je odgovornost Prodavatelja isključena ili ograničena u skladu s gore navedenim stavkom, isključena je ili ograničena i odgovornost svakog zaposlenika, predstavnika i zastupnika Prodavatelja.

Prodavatelj ne odgovara za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

11.4. Zaštita intelektualnog vlasništva:

Kupnjom proizvoda Kupac ne stječe pravo isticati ili koristiti Prodavateljev žig (na bilo koji način, u bilo koju svrhu) ili eventualno bilo kojih drugih društava, neovisno o tome koristi li se žig na kupljenom proizvodu ili ne.

Kupac nema pravo rastavljati proizvod odnosno na drugi način ispitivati njegov način rada / funkcionalnosti / izrade u svrhu proizvodnje sličnog ili istovjetnog zamjenskog proizvoda.

Kupljeni proizvod Kupac nema pravo koristiti na način koji bi vrijeđao ugled Prodavatelja ili eventualno bilo kojeg drugog društva, a posebice ih nema pravo koristiti u bilo koje nezakonite svrhe. U tim slučajevima, kupac odgovara za svu štetu koju je time prouzročio ugledu Prodavatelja.

Tehnička dokumentacija i svi materijali koje Kupac dobije zajedno s kupljenim proizvodom ostaje isključivo intelektualno vlasništvo Prodavatelja ili eventualno drugog društva kojem pripada, isto kao i cjenici, modeli, katalozi, prospekti, slike i slično. Za bilo kakvo korištenje, umnožavanje, reproduciranje, širenje, objavljivanje i javno prikazivanje (čak i za izvatke), potrebna je izričita pisana suglasnost Prodavatelja.

Kupac je dužan odmah obavijestiti Prodavatelja o njemu poznatim povredama prava intelektualnog vlasništva Prodavatelja, neovisno o tome što je treća strana ta koja vrši povredu.

11.5. Prodavatelj mora izdati račun za isporuku robe ili usluga i dostaviti ga kupcu.

11.6. Prodavatelj i kupac dogovaraju se da međusobno komuniciraju što je više moguće putem e-maila, s tim da je Prodavatelj dostupna na navedenoj adresi.

11.7. Prije slanja narudžbe, od kupca će se zatražiti potvrđivanjem potvrdnog okvira da je pročitao ove Opće uvjete i da se u potpunosti slaže s njima.

11.8. Stupanje na snagu ovih Općih uvjeta:

Ovi se Opći uvjeti važe i primjenjuju se od 3. 4. 2023 nadalje.

 


SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P.